UNGDOM, KULTUR OG FRITID

Engasjerte ungdommer har vist vei med sin skolestreik! Deres engasjement er uhyre viktig, og MDG Malvik er stolt over at vi har slik ungdom. Malvik kommune trenger ungdommer som trives i kommunen, og som vil ta vare på miljøet. MDG Malvik vil jobbe for at alle ungdommer i kommunen skal ha gode kultur- og fritidsaktiviteter. Mange ungdommer bruker allerede de ulike tilbudene som finnes i kommunen, og MDG Malvik ønsker at så mange som mulig har et positivt og inkluderende fritidsmiljø de kan gå til.

MDG Malvik vil:

  • Utvide ordningen med gratis skoleskyss til også å gjelde fritidsaktiviteter.
  • Etablere en frisbeegolfbane i Malvik.
  • Opprette Ungdommens kompispris på 30,000 kroner som skal gå til et miljø eller person(er) som har gjort en særlig innsats for å inkludere ungdom i kultur- eller fritidsaktiviteter.
  • Øke støtten til drift av ungdomshusene.
  • Etablere gode, gratis øvingslokaler for band og musikere.