GRØNNE JOBBER

MDG Malvik ønsker selvsagt næringslivet velkommen til kommunen for å kunne bidra til lokale arbeidsplasser. Men kommunen må også være pådriver for miljøvennlige næringslivsløsninger, og legge til rette for småskalabedrifter og gründervirksomheter. Vi vil at Malvik skal bli oppfattet som en innovativ kommune hvor det er lett for gründere å etablere seg.

MDG Malvik vil:

  • At Malvik skal bli en foregangskommune for smarte og grønne innkjøpsordninger.
  • Gi økonomiske insentiver til dele-, utleie- og utlånsordninger etter modell av dagens bildele-ringer og biblioteker.
  • At kommunen skal oppmuntre til grønn turisme ved å bli “Den grønne omvei”.
  • At Malvik skal hjelpe eksisterende næringsliv å bli grønnere.
  • Beholde små, lokale butikker og næringsliv.
  • Ønske fremtidsrettede teknologibedrifter velkommen.