Vi vil gjøre Malvik grønnere, ved blant annet å:

  • Initiere oppstart av en byttering for hage-, parsell- og landbruksprodukter.
  • Få miljøbevissthet inn på alle trinn i skolen.
  • Utvikle et bedre lokalt kollektivtilbud i  kommunen.
  • Utvikle et overordnet plankart for tur- og naturstiene i kommunen.
Les mer om hva vi mener om naturvern, dyrevelferd, infrastruktur, helse og skole i valgprogrammet.