Miljøpartiet De Grønne går til valg på å gjennomføre et grønt skifte i Malvik. Vårt program peker ut en ny økologisk, bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsutvikling. Gjennom vår politikk vil MDG Malvik verne om verdiene livskvalitet, nyskaping og fellesskap. Vi viser politisk mot og gjennomfører uredd politikken vi har gått til valg på – ved å være ærlige og tydelige vil vi beholde troverdighet blant våre velgere. Les mer om hva vi mener i valgprogrammet 2019-2023.