HELSE OG OPPVEKST

MDG Malvik vil ha levende lokalsamfunn der vi har mer tid til venner og familie. Vi vil arbeide for reduserte forskjeller i samfunnet, mot utenforskap og for at alle kan få et verdig liv. Barnehagen og skolen skal gi alle muligheten til å delta i fellesskapet med livsmestring, læringsglede, kritisk tenkning og evne til problemløsning. Vi vil at kommunen skal legge til rette for mer fysisk aktivitet. Syke og pleietrengende mennesker skal få god og trygg omsorg og behandling av høy kvalitet.

MDG Malvik vil:

  • Sikre lokalmiljøer der det er trygt å gå og sykle til barnehage, skole og grøntområder.
  • Styrke samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og helsevesenet for unge.
  • Tilrettelegge for mennesker med funksjonsnedsettelser og sjeldne diagnoser.
  • Øke bruken av teknologiske løsninger og satsning på brukervennlig velferdsteknologi i det kommunale helse- og omsorgstilbudet.
  • Bygge barnehager med tilgang til varierte utearealer som bidrar til fri lek, natur- og kulturopplevelser.
  • Tilby alle elever et gratis måltid i grunnskolen.