HVORFOR DE GRØNNE NÅ?

Den siste perioden har MDG sittet i posisjon i Malvik. Vi har blitt lagt merke til for viktige krav:

Vårt hovedkrav i de innledende forhandlingene var klimaregnskap og klimaplan.

Vi har lagt frem en interpellasjon med krav om klare tiltak for å redusere bruken av plast.

Vi har markert oss i kravet om bevaring av matjord og dyrkamark.

MDG Malvik vil i kommende periode fortsette å jobbe for et samfunn hvor vi har gode liv uten at vi ødelegger for andre. Det betyr at vi må redusere den økonomiske veksten. Vi trenger sirkulær økonomi på alle områder. Det betyr mer gjenbruk, mer deling, mer holdbare produkter, og flere lokale produsenter. Vi trenger nye grønne arbeidsplasser i vår kommune.

Vi vil stille krav om trafikktiltak for å redusere klimagassutslippene. Dette betyr bedre kollektivtilbud og bedre mulighetene for å gå og sykle.

Vi vil kjempe mot risikofylt bruk av giftstoffer i naturen som f.eks. rotenon.

Det må lages en overordnet plan for turveier, gangveier og sykkeltraseer i hele kommunen!

Det må være enklest og billigst å velge miljøvennlig.