Knut Svisdahl, f. 1956

1.kandidat, forhåndskumulert, boligkonsulent i Trondheim Eiendom.

Jeg vil at vi skal ta vare på naturmangfoldet i den flotte naturen i Malvik. At vi skal verne jord og skog. At vi skal få elektrifisert jernbanen og lagt den i tunnel slik at vi kan lage en sammenhengende gang og sykkeltrasé fra Trondheim til Stjørdal. At vi skal støtte kreative gründere i Malvik som ønsker å starte med utvikling av nye, grønne næringer. At barn og eldre skal oppleve en kommune som er trygg, støttende og omsorgsfull!