Nei til bruk av miljøgift i norsk natur!

Fotocredit: Pål Malvik

I 2.-4. oktober 2018 ble 4-5 tjern i Lånke rotenonbehandlet for å ta livet av gjedde. Disse tjerna har avrenning til bekker som ender opp i lakseelva Homla i Malvik kommune.

14. august 2019

16. oktober ble det observert store mengder død laks i Homla-vassdraget. Uventet fiskedød i et slikt omfang er ikke observert i Norge noen gang med unntak av tilfeller hvor det har vært oppstrøms industri(utslipp). Selv om det ikke finnes kliniske bevis for at laks døde pga. rotenon, er det den mest sannsynlige forklaringen. Selv om gjedda har kommet noe i skyggen av laksen i denne historien, sier Veterinærinstituttet at rotenonbehandlingen av tjerna mest sannsynlig var vellykket. Det betyr med andre ord at gjedda bare muligens er utryddet i disse vatna. Det var i utgangspunktet også planlagt å rotenonbehandle Foldsjøen, noe som har blitt lagt på is etter hendelsen i 2018.

I tillegg til det problematiske med å tømme giftstoff i norsk natur, stiller Miljøpartiet de Grønne i Malvik seg tvilende til at fjerning av gjedde i noen vann i Malvik, i det hele tatt vil ha noe for seg på lang sikt. Så lenge det finnes gjedde i Selbusjøen og Jonsvatnet (samt flere større vann i Malvik), er det meget stor sannsynlighet for at gjedda reetablerer seg i rotenonbehandlede vann uansett.

Hva hvis rotenonbehandlingen i Lånke ikke var «vellykket»? Skal man da gjenta prosessen med jevne mellomrom? Og hvem skal egentlig ha definisjonsmakten til å bestemme at gjedde er en art som må giftes i hjel? Gjedde er i mange europeiske land ansett som en delikatesse, og den er gøy å fiske på.

Videre viser hendelsen fra 2018 at «planlagt» bruk av gift i norsk natur, uansett hvor mange utregninger som er gjort på papiret, i virkeligheten gir tragiske konsekvenser.

Vi ønsker at det skal bli forbud mot å ta livet av gjedde ved hjelp av rotenon. MDG Malvik ønsker derfor at planen om å rotenonbehandle Foldsjøen ikke bare skal legges på is, men at den skal skrotes fullstendig. MDG er imot at det skal brukes miljøgifter i norsk natur!

skrevet av Heidi Brøseth

Først publisert i Bladet 23. juni 2019