Tenk nytt, stem grønt!

Hvorfor stemme grønt?

Fornybar fremtid:

Norge er ved en viktig korsvei nå. Vi kan enten fortsette å leve i den fossile alderen, eller vi kan tenke fremover og sette i gang det nødvendige arbeidet med å omstille Norge til et grønt samfunn for fremtiden. Vi trenger handlekraftige politikere som er villige til å prioritere klima og miljø, og ta steget fullt ut og gjennomføre det grønne skiftet.

Grønne lokalsamfunn:

Norske kommuner over hele landet trenger et grønt løft. Vi vil skape trivelige og inkluderende byrom og livskraftige lokalsamfunn. Vi vil gi mer plass til sykkel og myke trafikanter i byene, og utbedre kollektivtrafikken i utkantstrøk. Og vi vil ha en ansvarlig og human flyktning- og integreringspolitikk som gir rom for vekst og utvikling.

Bevar livsgrunnlaget:

Vi vil skape forutsetningene for et grønt næringsliv, opprette nye arbeidsplasser, og bygge klimasmarte boliger landet rundt – uten at det går på bekostning av matjord eller sårbare naturområder. Vi vil heve bevisstheten rundt bærekraftig forbruk, bremse kjøpepresset og lære oss nye måter å utvikle, skape og gjenbruke på.