Heidi Steine, f. 1956

2. kandidat, forhåndskumulert, lærer og skolerådgiver i Trondheim kommune.

Mitt grønne engasjement springer ut fra en bekymring rundt det at vi forbruker mer ressurser enn jordkloden kan takle. Det tankeløse forbruket i vår del av verden er årsaken til mye negativt. Det har gitt oss et jordbruk som utpiner jorda og krever stadig mer kunstgjødsel, som i sin tur dreper mikroorganismer og insekter som vi er helt avhengige av. Det forårsaker store lidelser blant både mennesker og dyr gjennom et landbruk og en vareproduksjon som styres av griskhet, ikke av medmenneskelighet og kjærlighet til naturen. Klimautfordringene burde være en vekker for alle, og få oss til å forstå at vi ikke kan fortsette med dagens tankeløse forbruk.

Jeg vil legge til rette for salg av varer som er produsert på en kortreist, naturvennlig og rettferdig måte, slike produkter må så snart som mulig erstatte andre varer. Jeg vil også at det stimuleres til gjenbruk gjennom bytteordninger og bruktutsalg, og at alle varer skal ha en merkeordning som viser hvor de er produsert, en nøyaktig oversikt over hvilke stoffer de inneholder, og at de er produsert under forhold der arbeiderne får en lønn de kan leve av og dyrevelferd er tatt hensyn til.